Dodatek Elektryczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmowane są w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2 w pokoju nr 11 w godzinach:

- 7.30 - 15.30 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki,

- 7.30 - 16.30 we wtorki.

Wnioski można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, dostępne są również w załączniku.

Wnioski opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dodatek elektryczny przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła lub ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

- w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywania energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art.2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy;

- gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG, olej opałowy i inny rodzaj biomasy).

Kwota dodatku elektrycznego wynosi:

1000 zł

lub

1500 zł w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5MWh. Wówczas do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzającym zużycie energii elektrycznej w 2021 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się od dnia 1 grudnia 2022r. do dnia 1 lutego 2023r. Wnioski złożone po dniu 1 lutego 2023r. pozostaną bez rozpoznania.

Autor: PF