Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może wydać dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną natomiast przypadku stanu nagłego na wniosek świadczeniodawcy (np. szpitala) udzielającego osobie świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, jeżeli spełnione zostaje kryterium dochodowe  (w  przypadku  osoby  samotnie  gospodarującej  dochód  nie może przekroczyć kwoty 776 zł, a dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 600 zł) oraz kiedy osoba nie ma możliwości ubezpieczenia z innego tytułu.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie wydanej przez MOPS decyzji, przysługuje przez okres 90 dni od dnia złożenia wniosku przez klienta lub w przypadku wniosku jednostki udzielającej świadczenia z opieki zdrowotnej, od dnia w którym świadczenie zostało udzielone.