Opieka Wytchnieniowa - Edycja 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Opieka Wytchnieniowa” na terenie Miasta Bełchatów w 2023 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie planuje przystąpić do „PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- edycja 2023, realizowanego w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Miejski Środek Pomocy Społecznej w Bełchatowie zamierza realizować Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy w ramach Programu tj. do dnia 10.11.2022r. prosimy osoby zainteresowane ( lub opiekunów) o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2, pod nr telefonu: 44 635 28 79 , 518 756 539 w terminie do 04.11.2022 r.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc w 2023 r. i aplikowanie o środki finansowe na realizacje Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.

 

Niezbędne dokumenty dostępne są pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023