Harmonogram

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA/ DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

 

Nazwa Beneficjenta: Miasto Bełchatów/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Nr projektu:POWR.02.05.00-00-0378/19-00

Tytuł projektu: „Efektywna i skuteczna pomoc w Mieście Bełchatów”

 

 

Rodzaj wsparcia/działania

Data udzielania wsparcia/działania

Godziny udzielania wsparcia/ działania

Adres realizacji

Warsztaty przybliżające Model realizacji usług o określonym standardzie

 26.06.2020 r.

03.07.2020 r.

 8:00-15:00 (7h)

8:00-15:00 (7h)

 Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie ul. Okrzei 1a
97-400 Bełchatów

   
Spotkania coachem

23.09.2020 r.

24.09.2020 r.

7:30 - 15:30 (8h)

7:30 - 15:30 (8h)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Staszica 18
97-400 Bełchatów 

Szkolenie pt.

"Praca socjalna jako podstawa działań pracownika socjalnego"

30.09.2020 r.

07.10.2020 r.

04.11.2020 r.

08.11.2020 r.

7:30 - 15:30 (8h)

7:30 - 15:30 (8h)

7:30 - 15:30 (8h)

7:30 - 15:30 (8h)

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Staszica 18
97-400 Bełchatów