Świadczenia rodzinne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH  W KASIE MOPS(w tym zasiłków pielęgnacyjnych)  W LISTOPADZIE I GRUDNIU 2018 r.

Pierwsza litera nazwiska A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J K, L, Ł, M, N, O P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż
Data wypłaty 8 listopada
15 listopada 
22 listopada
10 grudnia
18 grudnia
20 grudnia

 

 

 

PLANOWANE PRZELEWY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW  DOKONYWANE BĘDĄ DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA

 PLANOWANE PRZELEWY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW  W GRUDNIU 2018r. DOKONYWANE BĘDĄ W OKRESACH:

Pierwsza litera nazwiska A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż
Data wypłaty 7-13 grudnia
17-21 grudnia

 

 

 

 Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kasie MOPS:

- 12 listopada 2018r.

- 11 grudnia 2018r.

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (Program ,,Rodzina 500+") W KASIE MOPS W LISTOPADZIE I GRUDNIU 2018r.

Pierwsza litera nazwiska A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J K, L, Ł, M, N, O P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż
Data wypłaty 7 listopada
14 listopada
21 listopada
6 grudnia

13 grudnia

19 grudnia

 

 

 

 

PLANOWANE PRZELEWY ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH NA RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW W LISTOPADZIE I GRUDNIU 2018 DOKONYWANE BĘDĄ  W OKRESACH:

Pierwsza litera nazwiska A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J,K L, Ł, M, N, O,P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż
Data wypłaty 7 - 13 listopada 16 - 22 listopada
7 - 13 grudnia 17 - 21 grudnia