Posiłek w szkole i w domu - rok 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

                                         

                                Program ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

                   Realizacja programu została dofinansowana ze środków budżetu państwa

Rok 2023
Kwota dofinasowania: 787 122,00 zł
Całkowita wartość programu: 1 367 122,00 zł

Opis zadania:
Celem wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.
Program przewiduje udzielanie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Umowę o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie w 2023 r. zadania własnego, w ramach programu  ,,Posiłek  w  szkole  i  w domu” Miasto Bełchatów zawarło z Wojewodą Łódzkim w dniu 8 marca 2023 r.