Jesteś tutaj: Start / Świetlice / STER

STER

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świetlica Socjoterapeutyczna "STER"

Uczestnikami Świetlicy Socjoterapeutycznej "Ster" mogą być dzieci i młodzież z terenu miasta Bełchatowa. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Świetlica funkcjonuje w budynku przy
ul. Okrzei 1a w Bełchatowie
kontakt telefoniczny (044) 632 22 29

Godziny pracy świetlicy
Dzień tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek 9.00 - 17.30
Wtorek 9.00 - 17.30
Środa 9.00 - 17.30
Czwartek 9.00 - 16.00 (dzieci)
16.00 - 19.00 (grupa ,,AZYMUT")
Piątek 9.00 - 17.30
Sobota NIECZYNNE

W czasie ferii i wakacji, świetlica nie pracuje w soboty

Zajęcia od poniedziałku do piątku odbywają się

w godzinach 7.30 - 15.30

Głównym celem naszych działań jest wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji: opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej poprzez budowanie wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją.  

Podstawowe zadania placówki:

 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
 • rozwijanie kluczowych kompetencji i umiejętności szkolnych oraz technik uczenia się,
 • eliminowanie trudności dydaktycznych, organizowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
 • budowanie i utrwalanie pozytywnych relacji interpersonalnych , zapobieganie powstawaniu zachowań aspołecznych i ryzykownych,
 • rozwiązywanie pożądanych umiejętności społecznych, min. działania edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień,
 • współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi podopiecznych oraz osobami wspierającymi proces wychowawczy i edukacyjny podopiecznych,
 • zapewnienie wyżywienia uczęszczającym do świetlicy.

W ramach programu profilaktyczno-socjoterapeutycznego prowadzimy następujące cykle zajęć:

 • interwencję psychologiczną i pedagogiczną,
 • terapię zaburzeń,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne,
 • zajęcia profilaktyczno-socjoterapeutyczne,
 • maratony twórczości,
 • zajęcia o charakterze kulturalno-oświatowym. 

oraz co roku organizujemy półkolonie letnie dla dzieci klientów MOPS w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych.

Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji dobrze wyposażone pomieszczenia przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych.