Jesteś tutaj: Start / Asysta rodzinna

Asysta rodzinna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kim jest asystent rodziny i co robi?

Asystent rodziny to towarzysz, osoba przez pewien czas wpierająca rodzinę, po to, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. 

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny:

 • pomaga odnaleźć w rodzinie to, co dobre, co potrafi i kto oraz gdzie może jej pomóc,
 • pomaga w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, doradza np. jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęścliwe i miały zapewnione poczucie bezpieczeństwa,
 • udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu rodziny,
 • pokazuje i doradza jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
 • doradza jak gospodarować budżetem domowym,
 • informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • pomaga i wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
 • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodzni, policji, urzędów i innych instytucji,
 • motywuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uzupełnienia wykształcenia i podjęcia pracy zarobkowej,
 • motywuje rodziców do dbania o edukację i rozwój dzieci,
 • pracuje z rodziną nad zwiększeniem poczucia własnej wartości, samodzielności i zaradności,
 • chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych

Spotkania z rodziną odbywają się w miejscu zamieszkania rodziny bądź w miejscu wskazanym przez rodzinę w zależności od jej potrzeb (urząd, szkoła, świetlica środowiskowa, poradnia, przychodnia itp.). Na początku współpracy asystent rodziny spotyka się z rodziną często, potem coraz rzadziej, jednak nie rzedziej niż raz w tygodniu. Asystent rodziny prowadzi dokumentację, planuje z rodziną, co i jak zrobić oraz pisze sprawozdania z wykonywanych działań. Współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji pracujacymi z rodziną dla dobra całej rodziny, a przede wszystkim, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie w rodzinie.

Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz, co inne służby społeczne wymagają od rodziny.


Pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.