Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

   

 

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie zamierza przystąpić do realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów- edycja 2024, w ramach programu resortowego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Adresatami programu będą seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobiście lub telefonicznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2, pod numerami telefonów 44  635 28 79
lub 518 756 539.

Program zakłada realizację dwóch Modułów:

Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej  wiedzy i kompetencji  oraz w miarę  potrzeb
i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Moduł IIktórego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach Modułu II gminy będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na dofinansowanie zakupu, jak również kosztów użytkowania tzw. opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa oraz na dofinansowanie kosztów użytkowania opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów w latach 2022 – 2023.

Seniorom w wieku 60 plus zostaną udostępnione tzw. „Opaski bezpieczeństwa” z abonamentem, wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

  • Detektor upadku,

  • Czujnik zdjęcia opaski,

  • Lokalizator GPS,

  • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

  • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa seniorowi i jego rodzinie. Pozwala na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.
W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Program nie przewiduje zakupu nowych opasek dla dotychczasowych uczestników Programu edycja 2023.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie
osobiście lub telefonicznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie
ul. Dąbrowskiego 2
pod numerem telefonu 44  635 28 79 lub 518 756 539.

 

link https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024