Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są przez Dział Pomocy Usługowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za tę formę pomocy określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.

W 2023 r. całkowity koszt specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. 100% za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 31,35 zł.

Zarządzenie nr 64/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Pomocy Usługowej

ul. Dąbrowskiego 2

tel. 518-756-539

Autor: ND