Gdzie szukać pomocy?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doznaje przemocy domowej 
SZUKAJ POMOCY! PRAWO STOI PO TWOJEJ STRONIE!

Znęcał się nad rodziną - Aktualności - KPP w Krakowie

ZGŁOŚ SIĘ DO INSTYTUCJI LUB ORGANIZACJI NA TERENIE BEŁCHATOWA 


Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
ul. 1-go Maja 7
tel. 47 846 52 11


 Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie
ul. 1-go Maja 5
tel. 44 632 17 15 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie
ul. Dąbrowskiego 2
Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy
pok. 109, tel. 44 635 28 97 lub 505 347 567
Zespół Poradnictwa Specjalistycznego
zapisy tel. 44 635 28 97
dużyru pełnią: prawnik, psycholog, specjalista terapii uzależnień
Porady dla osób uwikłanych w przemoc przy Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy
tel. 505 347 567
pedagog - specjalista ds. pracy z osobami z problemem przemocy

W budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ster” (Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny)
ul.Okrzei 1a 
Grupa Radzenia Sobie z Przemocą „Azymut”
zapisy tel. 505 347 567
Terapeuta rodzinny
tel. 518 705 681
 

  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełchatowie
ul. Kościuszki 1
tel: 44 733 52 09

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66
tel. 44 715 22 63 lub 690 141 700
porad udzielają specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psycholog, prawnik 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępsywem i Świadkom Przestępstw
w Bełchatowie
ul. Kard. Wyszyńskiego 42
tel. 791 665 966

 Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii w Bełchatowie
ul. Energetyków 10
tel. 572 993 949 zapisy w godz. 16.00-19.00
dyżury pełnią psycholog i terapeuta uzależnień

Poradnia Życia Rodzinnego i Katolicki Telefon Zaufania w Bełchatowie
os. 1-go Maja 4a
tel. 44 633 08 88
dyżury pełnią: psycholog, instruktor terapii uzależnień, prawnik,
psycholog ds. pomocy małżeństwom w kryzysie,
pedagog - konsultant ds. przeciwdziałania przemocy domowej

 
 
W A Ż N E   T E L E F O N Y
 
112 - Numer alarmowy
 
116 111  - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
 
800 12 12 12  - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
 
801 120 002  - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 
22 668 70 00 - Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”
 
800 156 032 - Policyjny Telefon Zaufania