Dodatek Węglowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 z późn. zm.) informujemy, że istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w przypadku, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

- pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe,

- każde gospodarstwo domowe zamieszkuje w odrębnym lokalu,

- w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach,

- każde gospodarstwo domowe ma oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

Spełnienie powyższych wymogów weryfikowane będzie w drodze wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawców.

Nie wyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu będzie stanowiło podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Wniosek należy złożyć do dnia 30.11.2022r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania