Jednorazowe świadczenie w ramach programu- ,,Za życiem"

Jednorazowe świadczenie w ramach programu „Za życiem”.

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie, w wysokości 4 000,00 zł, na jedno dziecko.

 Wniosek o przyznanie jednoradzowego świadczenia w ramach programu ,,Za życiem" należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul Dąbrowskiego 2 lub drogą elektroniczną.

Pliki do pobrania