Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 2

Kontakt
Nazwa Nr tel/fax
Sekretariat

tel: 44 635 28 97

fax: 44 635 28 84

Informacja w sprawie świadczeń
z pomocy społecznej

44 635 28 92
Informacja w sprawie świadczeń rodzinnych 44 635 28 80/ 518 705 698
Informacja w sprawie przelewów ze świadczeń rodzinnych 44 635 28 82
Inspektor Ochrony Danych
Jerzy Jaśkiewicz

44 635 28 98

Numer NIP: 769-11-06-465
REGON: 004700711

 Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora Ośrodka:
wtorek: 13.00 - 17.00

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, jest opublikowana w systemie ePUAP.
Adres skrytki ePUAP: MOPS1/SkrytkaESP

Adresy e-mail

Numery rachunków bankowych 

ING Bank Śąski S.A. 57 1050 1461 1000 0024 1132 0639 -  dotyczy odpłatności ponoszonych za usługi opiekuńcze, odpłatności za  usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, odpłatności za pomoc w formie posiłku (obiady), oraz wpłat nienależnie pobranych świadczeń.

ING Bank Śąski S.A. 40 1050 1461 1000 0024 1132 0654 - dotyczy wpłat należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego