O Ośrodku

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tzw. Ustawy kompetencyjnej, Miejska Rada Narodowa w Bełchatowie 28 lutego 1990 roku podjęła uchwałę w sprawie powstania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Na tej podstawie Prezydent Miasta Bełchatowa Zarządzeniem Nr 9/90 z dniem 1 czerwca 1990r. utworzył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bełchatowie, jako jednostkę organizacyjną gminy Miasto Bełchatów realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA: