Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Koronawirus
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Wsparcie specjalistów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Od września 2018 roku w ramach Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego dodatkowych porad udziela prawnik w piątki w godzinach 8.00 - 12.00 oraz psycholog mediator w czwartki w godzinach
9.00 - 12.00. Zapisy do specjalistów pok 108, tel 44 635 28 83

18 września 2018
Czytaj więcej o: Wsparcie specjalistów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Informacja okres świadczeniowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie informuje, iż

wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start

 

od 17 września 2018 roku

 

można pobrać i złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie,
ul. Dąbrowskiego 2

 • poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godzinach 8:00 – 15:00

 • wtorek w godzinach 8:00 - 17:00 .

 

Wnioski nie będą przyjmowane w pomieszczeniach MOPS w budynku WOD-KAN,
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9.

13 września 2018
Czytaj więcej o: Informacja okres świadczeniowy

Bank Żywności

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Informacja nowy okres świadczeniowy

ŚWIADCZENIE DOBRY START

 

Wnioski można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2018r. do 30 listopada 2018r. i w formie papierowej od 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r.

 

Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r. w:

 

- siedzibie MOPS ul. Dąbrowskiego 2:

 • poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godzinach 8:00 – 15:00

 • wtorek w godzinach 8:00 - 18:00

- pomieszczeniach MOPS w budynku WOD-KANul. Św. Faustyny Kowalskiej 9:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00

 

oraz dodatkowo, w okresie od 27 sierpnia 2018r. do 14 września 2018r. w Szkołach:

 

- Szkole Podstawowej nr 13 im. UNICEFz oddziałami integracyjnymi z siedzibą w Bełchatowie, ul. Słowackiego 8 oraz w

- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9w Bełchatowie przy ul. Edwardów 5.

 

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada nie zostaną rozpatrzone.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie informuje, iż

 

 • wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego–500+ na okres świadczeniowy 2018/2019

 • wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2018/2019

 • wnioski o ustalenie prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019

 

przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018 roku.

 

Wnioski można pobrać i złożyć w następujących lokalizacjach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie:

 

- siedziba MOPS ul. Dąbrowskiego 2:

 • poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godzinach 8:00 – 15:00

 • wtorek w godzinach 8:00 - 18:00

- pomieszczenia MOPS w budynku WOD-KANul. Św. Faustyny Kowalskiej 9:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00

Wnioski można również składaćod 1 lipca 2018r. w formie elektronicznej (internet) przez bankowość elektroniczną lub za pośrednictwem platformy e-administracji (portal EMP@TIA, PUE ZUS oraz ePUAP).

 

 

2 lipca 2018
Czytaj więcej o: Informacja nowy okres świadczeniowy

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2
ogłasza nabór na 2 stanowiska:
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w ramach Projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego

21 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej