Projekt socjalny ,,Senior zna, potrafi, reaguje''

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 sierpnia 2019

Pracownicy MOPS w Bełchatowie przygotowali projekt skierowany do 15 osób w wieku 60+ korzystających z pomocy tutejszego ośrodka. Projekt został przeprowadzony w dniach 03-04.04.2019 r. Nasze działania miały na celu nabycie umiejętności rozpoznawania zagrożeń przez seniorów, adekwatnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia seniora, wsparcie w zakresie zdrowia somatycznego seniorów oraz radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z dysfunkcji zdrowotnych.

Pracownicy MOPS w Bełchatowie przygotowali projekt skierowany do 15 osób w wieku 60+ korzystających z pomocy tutejszego ośrodka. Projekt został przeprowadzony w dniach 03-04.04.2019 r. Nasze działania miały na celu nabycie umiejętności rozpoznawania zagrożeń przez seniorów, adekwatnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia seniora, wsparcie w zakresie zdrowia somatycznego seniorów oraz radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z dysfunkcji zdrowotnych.

W dniu 03.04.2019 r. w godzinach 10:00-12:00 zostały zorganizowane 2 spotkania tematyczne w Świetlicy Środowiskowej ,,Ster''. W spotkaniu wzięło udział 14 uczestników projektu oraz 2 osoby towarzyszące osobie niepełnosprawnej ruchowo

Pierwsze z nich, w godzinach 10:00-11:00, przeprowadziła Pani Karolina Roszkowska- rehabilitantka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Prelegentka omówiła zagadnienia związane ze zdrowym stylem życia, zagrożeniami zdrowotnymi oraz aktywnością fizyczną osób starszych. Następnie zademonstrowała ćwiczenia, które można wykonać samodzielnie, aby podtrzymać sprawność własnego organizmu i zminimalizować dolegliwości bólowe związane z przeciążeniem stawów.

Kolejne spotkanie, w godzinach 11:00-12:00, przeprowadziły Pani Ewa Wojtas i Pani Lidia Spychaj- pielęgniarki środowiskowe z przychodni ,,BCM'' Bełchatów. Seniorzy zostali zapoznani z tematem funkcjonowania służby zdrowia oraz świadczeniami przysługującymi pacjentom m.in. wizyta domowa lekarza POZ, pobyt w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym, możliwość skorzystania z domowego hospicjum. Prelegentki przekazały także seniorom ,,Karty Życia'', wyjaśniając sposób ich uzupełniania i przechowywania, aby miały do nich dostęp służby ratownicze.

W dniu 04.04.2019 r. w godzinach 10:00-12:00zostały zorganizowane kolejne 2 spotkania tematyczne. Zajęcia również odbyły się w Świetlicy Środowiskowej ,,Ster''. Obecnych było 13 uczestników projektu oraz mąż i syn osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Pierwsze spotkanie zostało przeprowadzone w godzinach 10:00-11:00 przez Panią Agnieszkę Lenarczyk- prawnika zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Seniorzy zostali zapoznani z tematyką praw i przywilejów, jakie przysługują osobom starszym. Zagadnienia dotyczyły również konsekwencji, jakie ponoszą osoby podpisujące umowy konsumenckie, a także zagrożeń, jakie się z tym wiążą (oszustwa, wysoko oprocentowane kredyty). Pani Lenarczyk odpowiadała na pytania uczestników. Seniorzy byli zainteresowani tematyką dotyczącą sposobów, jakimi posługują się oszuści, aby dokonać skutecznej kradzieży.

Kolejną prelekcjęw godzinach 11:00-12:00 przeprowadziły: dzielnicowa KPP w Bełchatowie- Pani Katarzyna Dobrakowska oraz funkcjonariuszka policji pracującą w Zespole ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji- Pani Sylwia Maros. Seniorzy mieli możliwość zapoznania się z tematyką oszustw, kradzieży, włamań i sposobów ich zapobiegania, a także radzenia sobie w powyższych sytuacjach. Funkcjonariuszki podkreślały, że w każdej sytuacji należy w pierwszej kolejności zadbać o własne bezpieczeństwo i zachować daleko idącą ostrożność w kontakcie z osobami obcymi.

Na zakończenie dwudniowego cyklu spotkań uczestnikom zostały wręczone upominki od firmy ,,SEMPERTRANS'', partnera projektu.

Partnerem w organizacji cateringu podczas dwudniowego cyklu spotkań była Spółka PSS ,,SPOŁEM''.

W dniu 31.07.2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu socjalnego. Spotkanie miało miejsce w Świetlicy Środowiskowej ,,Ster''. Podczas spotkania zostały przypomniane zagadnienia poruszane podczas trwania projektu. Na zakończenie spotkania uczestnikom zostały wręczone dyplomy oraz prezenty od partnera projektu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Opis2

    Opis2

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie