Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 października 2023

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 - 2027 (FEPŻ)

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ). Program - podobnie jak PO PŻ - opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnej 1823,60 zł i 1410,00 zł dla osoby w rodzinie. oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje na temat programu FEPŻ znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Link do strony dedykowanej dla Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

 

Informacje o terminach kwalifikowania do Podprogramu 2023 będą przekazywane na bieżąco.

Autor: ND